פדיון כפרות

תשפ״ג - 2022
Jewish Community Cyprus

It's a deep-rooted tradition in our Jewish heritage to perform Pidyon Kaparot in the days leading up to Yom Kippur. Renowned as a potent segulah, this holy custom holds the promise of drawing down blessings for a year filled with spiritual elevation and physical abundance.

Now, you too can fulfill this mitzvah with a mere few clicks. Engage in a sacred act that spans generations.

מספר הנפשות במשפחתך:

יש להזין מספר נפשות
x
26
יש להזין את שמותיהם לברכה
סכום הפדיון:
0
יש לבחור סכום
שנה טובה!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.